Trynängens Örjan ”Stig”

Avelsgalt

Född
Galt
Prickig med agouti anlag
Uppfödare: Susanne Ekberg