Twyborns Blushing Princess

”Zoya”

Född: 20080116
Färg: Brindle
E: Khalibadh Solglimt
U. Twyborn Savanna
Uppf:Michael Vikström Töreboda.
Lure Coursing CC /CERT

huv_zoyazoya_bis3zoya_huvzoya_skogDIGITAL CAMERAzoya_bis3_1DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERAzoya_2Zoya

Starlines Reign On Hamrya’s Lucky Charm soZoya
Khalibadh Solglimt Ringmasters Gold Fever
Khalibadh Frostfjäril Bohem Flight Time
Khalibadh Eldstorm
Klenod’s Qhavat Airescot Buccaneer
Twyborn Savanna Klenod’s Olga
Twyborn Swanley Gem Twyborn Alice Spring
Twyborn Leonora Carrington